piątek, 23 stycznia 2015

Masz firmę i potrzebujesz samochodu osobowego? Weź auto w leasing

Nadszedł Nowy Rok, a wraz z nim czas na zmiany. Twoje służbowe auto już się zużyło? Nic nie stoi na przeszkodzie, byś wymienił je na nowe, bardziej reprezentacyjne. Jeśli jednak zasoby finansowe nie pozwalają Ci na kupno auta za gotówkę, jednym z rozwiązań jest leasing. Sprawdź, czym jest i wybierz idealne „cztery kółka” dla Twojej firmy.

CZYM JEST LEASING?

Leasing samochodów osobowych, jako metoda elastyczna i korzystna dla prowadzących własny biznes, jest jedną z najpopularniejszych form finansowania zakupu aut firmowych. Atrakcyjną i możliwą również dla małych lub nowopowstałych firm, które często nie mogą otrzymać kredytu. Na rynku istnieją również oferty na inne rodzaje aut, przystosowane do rodzaju działalności prowadzonej przez firmę.

Kodeks cywilny definiuje leasing w Tytule XVII(1), art. 709(1): Przez umowę leasingu finansujący zobowiązuje się, w zakresie działalności swego przedsiębiorstwa, nabyć rzecz od oznaczonego zbywcy na warunkach określonych w tej umowie i oddać tę rzecz korzystającemu do używania albo używania i pobierania pożytków przez czas oznaczony, a korzystający zobowiązuje się zapłacić finansującemu w uzgodnionych ratach wynagrodzenie pieniężne, równe co najmniej cenie lub wynagrodzeniu z tytułu nabycia rzeczy przez finansującego.

Leasing różni się od kredytu formą własności. Auto zakupione dzięki umowie kredytowej należy do kupującego, podczas gdy leasingowane jest własnością sprzedawcy przez okres określony w umowie leasingowej. Istnieje również możliwość wykupu samochodu po wygaśnięciu daty ważności dokumentów. 

Leasingowanie służbowych samochodów jest szczególnie korzystne ze względów podatkowych, ale jest też bardzo popularne wśród firm, w których pojazd jest narzędziem pracy, ze względu na możliwość częstej wymiany floty. W ofercie instytucji finansowych i dealerów samochodowych trafimy zarówno na leasing samochodów osobowych (http://www.audi.pl/pl/brand/pl/finansowanie/leasing.html) jak i dostawczych.

Częściami składowymi raty leasingowej są:

  • raty kapitałowe (spłacamy wartość początkową samochodu) 
  • raty odsetkowe, z tytułu finansowania (odsetki wyliczone przez leasingodawcę). 

UWAŻAJ: W niektórych umowach znajduje się także zapis o opłacie wstępnej, niektóre zawierają także wymagania dotyczące kwoty końcowej. 


RODZAJE LEASINGU

Ci, którzy zdecydują się na leasing, mają do wyboru dwie możliwości:

  • operacyjny 
  • finansowy 

Pierwsza opcja jest niezwykle korzystna podatkowo, raty leasingowe można bowiem wliczyć do kosztów uzyskania przychodu. Amortyzacja, która jest przedmiotem umowy pozostaje jednak po stronie leasingodawcy. W przypadku wyboru leasingu operacyjnego, dokument musi zostać zawarty na czas określony, który wynosi co najmniej 40% czasu amortyzacji auta. 

W momencie wywiązania się ze wszystkich finansowych zobowiązań wynikających z umowy, masz prawo do zakupu samochodu za kwotę, która ustalona została w momencie podpisywania dokumentu. Możliwa jest też opcja, w której samochód staje się własnością leasingobiorcy automatycznie po zapłacie ostatniej raty. Wszystko zależy więc od zapisów umowy z leasingodawcą. 

Leasing finansowy różni się od operacyjnego możliwością włączenia do kosztów uzyskania przychodu tylko raty odsetkowej i kosztów amortyzacji. Podatek VAT musi być zapłacony jednorazowo, kiedy przedmiot zostaje przekazany do użytku leasingobiorcy. Dzięki wyborowi tej opcji leasingu, samochód staje się naszą własnością automatycznie po wygaśnięciu umowy, z chwilą zapłacenia ostatniej raty.

SAMOCHÓD NOWY CZY UŻYWANY?

Obecnie leasing obowiązuje nie tylko na nowe samochody, niektóre firmy proponują możliwość skorzystania z takiej oferty również dla aut używanych. 

Najczęściej w takiej ofercie znajdują się auta nie starsze niż 3-letnie, ze względu na dawny zapis, że wiek pojazdu i czas leasingowania nie powinny wynosić więcej niż 8 lat łącznie. 

Zasada ta jednak, ze względu na duże zainteresowanie samochodami używanymi, jest już powoli wypierana. Okres leasingowania ogółem powinien wynosić od 2 do 5 lat. 

Warto również wspomnieć, że firmy leasingowe zwracają uwagę na źródło pochodzenia pojazdu, dlatego często lepszym wyjściem jest znalezienie auta u autoryzowanego dealera, by mieć pewność, że możemy podpisać odpowiednie dokumenty i cieszyć się nowym firmowym samochodem. 

KORZYŚCI WYNIKAJĄCE Z LEASINGU

Niezależnie od wielkości firmy, leasing jest świetnym rozwiązaniem. Nie osłabia zdolności kredytowej, nie wymaga też wielkich nakładów finansowych. Małe przedsiębiorstwa nie muszą martwić się, że nie otrzymają pożyczki, mogą skorzystać z oferty leasingowej, często na korzystniejszych warunkach. 

Prowadzącym większą działalność, potrzebującym kilku samochodów, mogą przysługiwać zniżki. Warto zatroszczyć się o nie w momencie podpisywania dokumentów leasingowych.
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...