wtorek, 19 maja 2015

Ubezpieczenie w leasingu: zabezpiecz firmę przed nagłymi zdarzeniami

Leasing, podobnie jak kredyt, jest produktem finansowym, w którym można skorzystać z ubezpieczenia. Ubezpieczenie spłaty leasingu uchroni przedsiębiorcę przed skutkami niesystematycznego płacenia rat. Okaże się pomocne w przypadku, gdy firma ma problemy finansowe i nie jest w stanie regulować swoich zobowiązań.

Wykupując ubezpieczenie spłaty leasingu firma zapewnia sobie bezpieczeństwo finansowe. Wówczas miesięczna rata leasingowa zostaje powiększona o niewielką składkę ubezpieczeniową. Wtedy, jeżeli przedsiębiorca jest niezdolny do wykonywania pracy i – co się z tym wiąże – nie ma dochodów i przestaje spłacać raty leasingowe, firma ubezpieczeniowa jest zobowiązania do uregulowania tych należności.

Ubezpieczenie w leasingu jest szczególnie ważne dla małych firm. Warto zainteresować się takim produktem prowadząc na przykład samodzielną działalność. Wtedy nie musimy obawiać się choroby czy innych zdarzeń losowych, które mogą prowadzić do utraty płynności finansowej, choćby krótkotrwałej.

Konsekwencje niespłacania rat leasingowych

Przedsiębiorcy często nie zdają sobie sprawy z konsekwencji płynących z niespłacania rat leasingowych. Jeżeli firma nie jest w stanie przez dwa, trzy miesiące regulować rat, finansujący wysyła jej wezwanie do zapłaty w wyznaczonym terminie. Informuje również, że przekroczenie tej daty grozi wypowiedzeniem umowy leasingu ze skutkiem natychmiastowym.

Jednym z wariantów zakończenia umowy jest wykup samochodu za ustaloną kwotę po uregulowaniu wszystkich rat. W przypadku problemów z płatnościami takiej możliwości nie ma. Przedmiot leasingu wraca wtedy do właściciela, czyli do firmy leasingowej.


Po wypowiedzeniu umowy leasingowej przez finansującego na skutek okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi korzystający z pojazdu, finansujący może zażądać spłacenia wszystkich uwzględnionych w umowie, a nieuregulowanych rat i opłat. Tę kwotę pomniejsza się o korzyści, jakie leasingobiorca uzyskał dzięki szybszej spłacie i przedterminowemu rozwiązaniu umowy. W przypadku, gdy korzystający z auta nie stosuje się do nakazów firmy leasingowej, sprawa trafia do sądu.

Na czym polega ubezpieczenie spłaty leasingu?

Ubezpieczenie spłaty leasingu nie jest skomplikowanym produktem. Ubezpieczyć można zarówno wszystkie raty czynszu leasingowego, jak i część z nich. Wysokość składki zależy od zakresu ochrony, długości trwania umowy leasingowej, wartości leasingowanego pojazdu, sytuacji finansowej leasingobiorcy czy ryzyka związanego z przebywaniem poza granicami kraju.

Klient, czyli w tym przypadku korzystający z wyleasingowanego pojazdu, w sytuacji trwałej niezdolności do pracy bądź śmierci, ma pewność, że ubezpieczyciel ureguluje należności leasingowe oraz dopłaci kwotę, która pozwoli wykupić pojazd po zakończeniu umowy. Jeżeli natomiast korzystający przebywa w szpitalu z powodu choroby lub nieszczęśliwego wypadku, może liczyć na spłatę części rat leasingowych.


Ubezpieczenie spłaty leasingu jest więc ochroną nie tylko dla leasingobiorcy. Leasingodawca również może się czuć pewniej wiedząc, że wszystkie należności zostaną uregulowane.


Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...