środa, 18 listopada 2015

Jak ubezpieczyć mieszkanie, kiedy pracujesz w domu?

Utrzymanie balansu między życiem zawodowym a życiem prywatnym jest ważne, aby móc zachować czas poza pracą dla samego siebie, hobby, rodziny czy znajomych. Jednak niektórzy decydują się pracować w domu – prowadząc własną działalność gospodarczą.

Podejmują się wtedy nie tylko ryzykownego połączenia prywatności z pracą, ale również ryzykują utratę sprzętu potrzebnego do pracy w wyniku pożaru, przepięcia, kradzieży z włamaniem, zalania mieszkania przez sąsiada. Dlatego warto wiedzieć, jak właściwie ubezpieczyć mieszkanie z działalnością gospodarczą, aby nie stracić finansowo w wyniku nagłej i kosztownej szkody.

Czym charakteryzuje się ubezpieczenie mieszkania z działalnością gospodarczą?

Ubezpieczenie nieruchomości osoby fizycznej nie jest tożsame z ubezpieczeniem mieszkania z działalnością gospodarczą. Podstawową różnicą jest zakres ochrony tej polisy – TU w umowie może wyszczególnić, czym jest tzw. mienie służbowe czy sprzęt biurowy, czyli przedmioty potrzebne do wykonywania pracy zarobkowej:

  • sprzęt elektroniczny (komputer stacjonarny z monitorem, komputer przenośny, drukarka, faks, itp.),
  • meble.

W jednym OWU ubezpieczyciel może wyszczególnić listę przedmiotów, w innym – podkreślić tylko, że owe przedmioty niezbędne do pracy w domu to urządzenia, narzędzia i maszyny, które należą do ubezpieczonego lub osoby mu bliskiej i służą do prowadzenia działalności gospodarczej, a także znajdują się w ubezpieczonym mieszkaniu lub domu (oddanym do użytkowania) – jak możemy np. przeczytać w OWU Dom Link4.Jeżeli przy wnioskowaniu o ubezpieczenie mieszkania klient TU nie podkreśli, że prowadzi w nieruchomości działalność gospodarczą, może się niemile rozczarować w przypadku wystąpienia szkody – jeżeli nie zostanie mu wypłacone odszkodowanie z powodu określonych w umowie wyłączeń odpowiedzialności. Ochrona ubezpieczeniowa nie będzie na przykład aktywna w sytuacji, w której działalność gospodarczą w mieszkaniu prowadzi ktoś inny niż ubezpieczony lub bliska mu osoba (osoby bliskie powinny zostać wyszczególnione na podstawie relacji w OWU).

Na jakie dodatkowe ryzyka warto zwrócić uwagę?

Przy zawieraniu umowy ubezpieczenia klient TU ma do wyboru różnorodne klauzule dodatkowe, które poszerzają jego ochronę ubezpieczeniową. Jeżeli w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą przechowujemy w mieszkaniu cenny sprzęt biurowy, warto zwrócić uwagę na:

  • ubezpieczenie od kradzieży z włamaniem lub rabunku,
  • wandalizmu,
  • przepięcia – ochroną ubezpieczeniową można objąć sprzęt audiowizualny, fotograficzny, elektroniczny i komputerowy, a także zmechanizowany i urządzenia gospodarstwa domowego,
  • Assistance domowy – obejmuje m.in. zorganizowanie pomocy fachowców w razie wystąpienia awarii, transport pod wskazany adres, kiedy np. mieszkanie nie nadaje się do użytku w wyniku pożaru oraz przewóz mienia,
  • ubezpieczenie szyb i innych przedmiotów od stłuczenia – m.in. szyb okiennych, drzwiowych, oszkleń ściennych, tablic reklamowych, przegród ściennych ze szkła.

Każda dodatkowa klauzula podwyższa składkę ubezpieczenia. Ponadto – przed ich wyborem należy się upewnić, że nasze mieszkanie lub dom są zabezpieczone zgodnie z wymaganiami ubezpieczyciela, opisanymi w OWU, dotyczącymi np. zamontowania drzwi antywłamaniowych czy odpowiedniego zabezpieczenia okien.Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...