wtorek, 25 sierpnia 2015

Jaki zakres ochrony powinno mieć ubezpieczenie do pracy za granicą?

Badania Głównego Urzędu Statystycznego donoszą, że w końcu roku 2013 poza granicami kraju przebywało czasowo (powyżej 3 miesięcy) ponad 2 miliony Polaków, z czego blisko 1,8 miliona pozostało w granicach Unii Europejskiej. Podjęcie pracy za granicą kusi przede wszystkim wyższymi zarobkami – ale przed wyjazdem warto zadbać nie tylko o znalezienie uczciwego pracodawcy, ale również o ubezpieczenie do pracy za granicą.

Koszt ubezpieczenia turystycznego dla pracownika za granicą będzie się różnił w zależności od kraju, rodzaju wykonywanej pracy (fizyczna bądź umysłowa), a także od okresu pracy za granicą. Cena ubezpieczenia zmienia się także w zależności od zakresu ochrony – doboru tzw. klauzul dodatkowych. Poniżej prezentujemy zakres ochrony ubezpieczenia na wyjazd za granicę.

Jakie minimalne ubezpieczenie powinien mieć pracownik za granicą?

Osoba wyjeżdżająca do pracy za granicę powinna zakupić ubezpieczenie turystyczne z dodatkowym ryzykiem wyjazdu poza granicę Polski w celach zarobkowych. Minimum zakresu ubezpieczenia powinno zawierać:

 • OC w życiu prywatnym – ubezpieczyciel pokrywa koszty strat odniesionych przez osoby trzecie w wyniku działań ubezpieczonego,
 • NNW – ubezpieczenie następstwa nieszczęśliwych wypadków,
 • ochronę gwarantującą pokrycie kosztów leczenia za granicą.

Ubezpieczenie kosztów leczenia

Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego oznacza, że Polak jest traktowany przez służbę zdrowia jak obywatel danego kraju. Ma więc prawo do gwarantowanych bezpłatnych świadczeń, ale już za płatne leczenie musi zapłacić ze swojej kieszeni…
Chyba że posiada dodatkowe ubezpieczenie turystyczne. Ubezpieczenie kosztów leczenia zwykle pokrywa opłaty za:

 • konsultacje lekarskie i zabiegi,
 • operacje,
 • pobyt w szpitalu,
 • transport medyczny w kraju, w którym pracujesz, jak i do Polski,
 • zakup leków.

Ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków

Zakres ochrony i koszt NNW dla pracowników za granicą będą się różniły w zależności od tego, czy jest to pracownik fizyczny (wykonujący np. pracę na wysokości) czy umysłowy (pracujący przy biurku). W zależności od zawodu ryzyko nieszczęśliwego wypadku może rosnąć – tym samym wzrasta koszt ubezpieczenia, ponieważ TU ponosi znacząco wyższe ryzyko.

Warto wiedzieć, że TU rozróżniają nie tylko pracę fizyczną i umysłową, ale również ciężką pracę fizyczną. O ile do kategorii pracy fizycznej zalicza się praca w gastronomii, opieka nad osobami starszymi czy sprzątanie, o tyle jako ciężką pracę fizyczną rozumie się zawód wykonywany z użyciem niebezpiecznych narzędzi, substancji chemicznych czy na wysokościach lub pod ziemią.Nie wolno ukrywać przed ubezpieczycielem prawdziwego celu wyjazdu za granicę – jeżeli pracownik fizyczny dozna szkód podczas pracy na wysokościach, a okaże się, że TU nie zostało poinformowane o formie pracy/nie zostało wykupione ubezpieczenie z odpowiednim ryzykiem, poszkodowany będzie musiał pokryć koszty leczenia z własnej kieszeni.

Nieobowiązkowe – ale wartościowe ubezpieczenia dla pracownika

Przed wyjazdem do pracy za granicę warto sprawdzić dodatkowe ubezpieczenie Assistance, które może pokrywać koszty m.in.:

 • ratownictwa i poszukiwania,
 • pomocy psychologa lub tłumacza,
 • wizyty ze zwierzęciem u weterynarza,
 • korzystania z infolinii informacyjnej/medycznej,
 • dojazdu rodziny do poważnie chorej osoby.

Godnym zainteresowania jest również ubezpieczenie sportowe – jeżeli pracownik po godzinach zamierza uprawiać sporty podwyższonego ryzyka lub ekstremalne. Bez dodatkowych klauzul może się okazać, że TU nie będzie obejmowało ochroną finansową szkód powstałych podczas uprawiania konkretnych sportów, dlatego należy powiadomić ubezpieczyciela o zamiarze m.in.:

 • nurkowania,
 • skoku na bungee,
 • snowboardingu,
 • surfowania,
 • wyczynowego lub zawodowego uprawiania sportu.

Ważne pytania do ubezpieczyciela

Przed ostatecznym wyborem oferty warto sprawdzić, czy w razie wybuchu zamieszek, rozruchów, działań wojennych czy aktu terroru ubezpieczyciel kontynuuje odpowiedzialność finansową. Podobnie należy się zapytać, co w sytuacji, w której Twój lot lub inna podróż została opóźniona z przyczyn niezależnych od Ciebie lub nocleg został anulowany.

Pamiętaj również o poinformowaniu TU o chorobach przewlekłych – konieczne jest rozszerzenie umowy ubezpieczenia o dodatkową klauzulę, która gwarantuje wypłatę odszkodowania w przypadku zaostrzenia objawów choroby przewlekłej – konieczna może być hospitalizacja.

Jak kupić ubezpieczenie do pracy za granicą?


Jednym z najwygodniejszych sposób jest skorzystanie z kalkulatorów ubezpieczeń na stronach ubezpieczycieli – prosty formularz uzupełnisz w kilka minut, często otrzymując przykładowe wyliczenie oferty. Dzięki podpowiedziom masz pewność, że nie zapomnisz o ważnych aspektach ubezpieczenia do pracy – strach przed wyjazdem i ryzykiem zmaleje, jeżeli będziesz dobrze ubezpieczony.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Drodzy czytelnicy! Informuję, że wszelkie nieuzgodnione ze mną przekazy reklamowe i linki w komentarzach są od razu kasowane.

W celu wykupienia reklamy lub linków (w korzystnej cenie) proszę o skontaktowanie się na e-mail: LinuxEurope@gmail.com

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...